Veel gestelde vragen

Hoe gaan jullie om met de persoonlijke gegevens?

Alle gegevens van onze deelnemers worden bewaard in een persoonlijk dossier. Het dossier is deels een papieren dossier en deels een elektronisch dossier. Het papieren dossier blijft altijd op kantoor en staat daar in een kast. Het elektronische dossier is zodanig afgeschermd dat onbevoegden er niet bij kunnen komen. Alleen de begeleider is bevoegd het dossier van de deelnemers in te zien. U als ouder of de jong volwassenen mogen ten alle tijde samen met de begeleider het dossier van  inzien. De persoonlijke gegevens zullen nooit zonder toestemming door ons aan derden worden verstrekt

Kan mijn zoon of dochter worden weggestuurd tijdens de logeeropvang?

Hier gaan we niet vanuit, omgaan met kinderen/jong volwassen die anders zijn is natuurlijk de aard van ons werk. Het begeleiden en corrigeren van hen die over de schreef gaan hoort hier ook bij. Het belang van uw zoon/dochter en de groep tellen bij ons even zwaar mee. Fysiek en verbaal geweld, alsmede pesterijen, jegens andere kinderen en begeleiders worden niet geaccepteerd. Wanneer dit bij herhaling voorkomt en uw zoon of dochter is hierop niet aanspreekbaar of  hij/zij vormt  een gevaar voor zichzelf, de overige deelnemers, de begeleiders wordt u ouders verzocht om uw zoon/dochter te komen op halen.Na het weekend zal de situatie met u geëvalueerd worden om te bepalen of het logeren kan worden voort gezet.

Heeft u andere vragen?

Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken wij nader kennis en bespreken wij wat Jij&ik-support voor u kan betekenen. Voorafgaand aan het intakegesprek zullen wij u vragen om specifieke informatie aan ons toe te sturen, zodat wij ons kunnen voorbereiden op het gesprek. Eventuele bijzonderheden en/of onduidelijkheden nemen we tijdens het intake gesprek met elkaar door.

Voor wie is begeleid zelfstandig wonen bedoeld?

Begeleid wonen is geschikt voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, verstandelijke beperking en of psychiatrische problematiek  hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Welke hulp gegeven wordt, hangt samen met het type beperking.

Wanneer mijn zoon of dochter komt logeren, moet ik dan als ouder bereikbaar zijn?

Het is zeker wenselijk dat u bereikbaar bent tijdens het logeerweekend. In het geval van nood is het belangrijk dat wij u kunnen bereiken, bijvoorbeeld wanneer uw zoon of dochter ziek is of dat er iets anders aan de hand is. Wij vragen u ook een om een tweede contactpersoon door te geven, in het geval dat wij u niet kunnen bereiken.

Wat zijn de kosten?
Mijn zoon of dochter komt logeren, wat moet hij/zij allemaal meenemen?

Voldoende (oude) kleren die vies mogen worden, rubber laarzen en/of oude schoenen, pyjama, schoon ondergoed, zwemkleding, handdoeken en eventueel slofjes voor binnen. Toiletspullen waaronder een tandenborstel en tandpasta. Sommige kinderen/jongeren vinden het prettig om een kleine spelcomputer mee te nemen of iets van speelgoed.Het meenemen van speelgoed en spelcomputers is voor eigen risico. Het is soms niet te voorkomen dat er een ongelukje gebeurt en er iets kapot gaat.

 

Zorgt Jij&ik-support voor de woonruimte?

Jij&ik-support zorgt niet voor de woonruimte. Zij leveren de dienstverlening in uw eigen woonomgeving.

Mag ik of mijn ouders zelf foto’s maken met een eigen camera?

Nee, in verband met privacy van de deelnemers is het niet toegestaan om foto- of video-opnames te maken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor begeleid zelfstandig wonen?

U komt in aanmerking voor begeleid zelfstandig wonen als u:

  • U een ziekte of beperking hebt waardoor u hulp of begeleiding nodig heeft in het dagelijks leven.
  • U een indicatie voor AWBZ- zorg (begeleiding) heeft.

 

Wat mag mijn zoon of dochter niet meenemen?

Geen snoep of eten behalve als er sprake is van een allergie of speciaal dieet. Dit dient dan altijd aan de begeleiders te worden afgegeven, voorzien van de juiste informatie. Geen spray’s of spuitbussen. Geen scherpe of gevaarlijk voorwerpen en stoffen. Geen games en boeken die geweld  bevatten of waarvoor een leeftijdsindicatie geldt voor boven de 6 jaar. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

 

Vindt individuele begeleiding thuis plaats ?

Of de individuele begeleiding thuis plaats vindt, hangt af  de doelen waar aan gewerkt wordt en wat u als ouder het prettigst vindt. In overleg met de begeleider wordt bepaald waar de begeleiding plaats vindt.

Mijn zoon of dochter gebruikt medicatie. Wat moet ik doen?

Wij maken gebruik van medicijnregistratieformulieren waarop u kunt aangeven welke medicijnen uw zoon of dochter slikt. U kunt dit formulier opsturen naar het kantoor van Jij&ik-support. Zij zorgen ervoor dat de medicijnen op de medicijnlijst komt te staan voor het eerstvolgend weekend. De medicatie dient van tevoren te worden uitgezet en ingeleverd bij de begeleiders in een medicatiedoosje voorzien van de naam van uw zoon of dochter.