Met betrekking tot het Corona Virus hebben wij maatregelen genomen om de gezondheid van de jeugdigen en onze medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Wij volgen in hierin de maatregelen zoals deze zijn bepaald door de overheid. De ambulante begeleiding wordt op maat voort gezet, dit kan zijn 1 op 1 begeleiding of begeleiding via Skype of WathsApp. Wij vinden het belangrijk om de gezinnen te blijven ondersteunen in de situatie die voor hen zo belastend is. De logeeropvang hebben wij helaas tijdelijk stop moeten zetten omdat wij hierbij de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen en het hier meer dan 3 personen treft in een ruimte. Ook hier kijken we of we de gezinnen die geen ambulante begeleiding krigen, ondersteuning van ons nodig hebben.