U komt in aanmerking voor begeleid zelfstandig wonen als u:

  • U een ziekte of beperking hebt waardoor u hulp of begeleiding nodig heeft in het dagelijks leven.
  • U een indicatie voor AWBZ- zorg (begeleiding) heeft.