Begeleid wonen is geschikt voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, verstandelijke beperking en of psychiatrische problematiek  hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Welke hulp gegeven wordt, hangt samen met het type beperking.