Alle gegevens van onze deelnemers worden bewaard in een persoonlijk dossier. Het dossier is deels een papieren dossier en deels een elektronisch dossier. Het papieren dossier blijft altijd op kantoor en staat daar in een kast. Het elektronische dossier is zodanig afgeschermd dat onbevoegden er niet bij kunnen komen. Alleen de begeleider is bevoegd het dossier van de deelnemers in te zien. U als ouder of de jong volwassenen mogen ten alle tijde samen met de begeleider het dossier van  inzien. De persoonlijke gegevens zullen nooit zonder toestemming door ons aan derden worden verstrekt