Hier gaan we niet vanuit, omgaan met kinderen/jong volwassen die anders zijn is natuurlijk de aard van ons werk. Het begeleiden en corrigeren van hen die over de schreef gaan hoort hier ook bij. Het belang van uw zoon/dochter en de groep tellen bij ons even zwaar mee. Fysiek en verbaal geweld, alsmede pesterijen, jegens andere kinderen en begeleiders worden niet geaccepteerd. Wanneer dit bij herhaling voorkomt en uw zoon of dochter is hierop niet aanspreekbaar of  hij/zij vormt  een gevaar voor zichzelf, de overige deelnemers, de begeleiders wordt u ouders verzocht om uw zoon/dochter te komen op halen.Na het weekend zal de situatie met u geëvalueerd worden om te bepalen of het logeren kan worden voort gezet.