Waarom individuele begeleiding?

Een kind of jong volwassenen  met een ontwikkelingsstoornis kan de opvoedingslast enorm verhogen. Daarnaast hebben zij problemen in het verwerven van vaardigheden of nieuw gedrag. U als ouder zult vragen hebben over hoe om te gaan met het gedrag van uw zoon of dochter. Voor u als ouder is het prettig wanneer een professional u hierbij ondersteunt en op bepaalde momenten de begeleiding van u overneemt.

 Hoe vindt de individuele begeleiding plaats?

Voorafgaand aan de start van de begeleiding worden, in overleg met u , de doelen waaraan gewerkt gaat worden tijdens de individuele begeleiding  vastgesteld.  Waarna deze vervolgens in het ondersteuningsplan verder worden uitgewerkt.

Voorbeelden van doelen kunnen zijn:

  • Het aanbrengen van structuur in een dag.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Het accepteren van en leren omgaan met de beperking.
  • Het leren onderhouden van sociale contacten.

U als ouder(s) krijgen handvatten van de begeleiding hoe om te gaan met het gedrag, daarnaast krijgt u uitleg over de reden van het gedrag. Hierdoor kunt u uw kind beter begrijpen en zal er zowel bij u als bij uw kind meer ontspanning ontstaan.

Naast de hulpvraag is het ook een doel dat u en uw zoon of dochter zich prettig voelt tijdens de begeleiding. Het is van belang om samen aan de slag te gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de behoefte, wensen, eisen en benodigde vaardigheden. De basis van de relatie met de begeleider is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider een steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon voor u en uw zoon of dochter  zijn.