Cliënttevredenheid is van het grootst belang voor van Jij&ik-supportJij&ik-support, omdat cliënttevredenheid ertoe bijdraagt dat de cliënt langer gebruik blijft maken van onze dienstverlening. Wij streven niet alleen naar tevreden cliënten, maar ook naar enthousiaste cliënten. Enthousiaste cliënten prijzen onze organisatie aan bij potentiële nieuwe cliënten.

Daarbij doen wij ons uiterste best om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als de cliënt toch vindt dat een medewerker van Jij&ik-support hem of haar onjuist heeft bejegend of dat Jij&ik-support in de hulpverlening tekort schiet, dan is het mogelijk om een klacht neer te leggen.

Met ingang van 01-01-2017 dient iedere zorgaanbieder te voldoen aan de eisen die de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) stelt, zo ook bij Jij&ik-support. De Wkkgz heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Per 1 januari 2017 is Jij&ik-support aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ) waarmee zij volledig voldoen aan de wettelijke eisen.

KLACHTENPORTAAL ZORG

Een cliënt kan een eventuele klacht indienen bij Jij&ik-support via een medewerker of via het Klachten en suggestiesformulier. De cliënt kan de klacht ook schriftelijk indienen bij de Klachtenportaal Zorg.

Het schriftelijk melden van een klacht gaat als volgt;

  • Stuur een brief met uw klacht naar Klachtenportaal Zorg, Westeinde 14a,  1601 BJ Enkhuizen. Of vul het klachtformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl
  • Beschrijf in het kort wat er, wanneer is gebeurd. Geef aan welke fouten er zijn gemaakt en door wie. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de datum.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure van Klachtenportaal Zorg.
  • De klacht wordt door Klachtenportaal Zorg wel of niet ontvankelijk verklaard. Bij verdere behandeling eventueel mogelijkheid tot hoor en wederhoor
  • U ontvangt schriftelijk een uitspraak over de klacht.

De volledige Klachtenprocedure van Jij&ik-support is op te vragen via ons kantoor.