ALGEMEEN

Jij&ik-support hecht grote waarde aan de stem van de eigen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers en daarom heeft Jij&ik-support de medezeggenschap op verschillende niveau’s binnen de eigen organisatie vormgegeven. De output van deze medezeggenschap wordt vertaald naar verbeter acties. Hieronder worden de verschillende niveau’s kort besproken.

DE VERSCHILLENDE NIVEAU’s 

1.    Het formulier suggesties en klachten. Middels dit formulier kunnen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers suggesties geven om onze dienstverlening te verbeteren.

2.   Tevredenheidsonderzoek. Een keer per twee jaar houdt Jij&ik-support een tevredenheidsonderzoek onder de huidige cliënten/wettelijke vertegenwoordigers. De uitkomsten van dit onderzoek worden  vertaalt naar een actieplan.

3.   Exit enquête cliënt. Wanneer de ondersteuning wordt beëindigd krijgt de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger een exit enquête toegestuurd. Hierop kan de cliënt aangeven waar hij/zij tevreden over was en wat Jij&ik-support nog kan verbeteren aan de dienstverlening.

4.   Evaluatiemoment logeerweekend. Aan het eind van ieder logeerweekend wordt er een korte evaluatie gehouden onder de cliënten. De resultaten van deze evaluatie worden gedeeld met de bestuurders en daar waar nodig vertaald naar acties.

5.  Evaluatie ondersteuningsplan. Tijdens de evaluatie van het ondersteuningsplan wordt er aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of de jeugdige gevraagd hoe zij de ondersteuning ervaren en of er punten zijn ter verbetering.