ALGEMEEN

Middels de NBEC (branchecoöperatie waarbij Jij&ik-support is aangesloten) worden de cliënten van Jij&ik-support vertegenwoordigd door een cliëntenraad. Echter Jij&ik-support hecht grote waarde aan de stem van de eigen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers en daarom heeft Jij&ik-support de medezeggenschap op verschillende niveau’s binnen de eigen organisatie vormgegeven. De output van deze medezeggenschap wordt vertaald naar verbeter acties en opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag. Hieronder worden de verschillende niveau’s kort besproken.

DE VERSCHILLENDE NIVEAU’s 

1.    Het formulier suggesties en klachten. Middels dit formulier kunnen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers suggesties geven om onze dienstverlening te verbeteren.

2.   Tevredenheidsonderzoek. Een keer per twee jaar houdt Jij&ik-support een tevredenheidsonderzoek onder de huidige cliënten/wettelijke vertegenwoordigers. De uitkomsten van dit onderzoek worden  vertaalt naar een actieplan.

3.   Exit enquête cliënt. Wanneer de zorgovereenkomst wordt ontbonden krijgt de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger een exit enquête toegestuurd. Hierop kan de cliënt aangeven waar hij/zij tevreden over was en wat Jij&ik-support nog kan verbeteren aan de dienstverlening. De ingeleverde enquêtes worden besproken tijdens het MT overleg en daar waar nodig vertaalt naar acties.

4.   Evaluatiemoment logeerweekend. Aan het eind van ieder logeerweekend wordt er een korte evaluatie gehouden onder de cliënten. De resultaten van deze evaluatie worden beschreven in de overdracht en opgepakt door de directie.

5.  Cliëntenparticipatie. Twee keer per jaar worden de cliënten gevraagd aan te geven welke activiteiten ze graag zouden willen doen en welke suggesties zij hebben voor de maaltijden. De uitkomsten worden vertaald naar het aanbod van de daar opvolgende maanden.