Missie

Zorgcoöperatie West-Friesland is een professionele vertegenwoordiging van kleinschalige innovatieve zorgbedrijven. De coöperatie is er voor zorgaanbieders in West-Friesland en wil samen met haar leden laagdrempelige en diverse zorg aanbieden. Zij laat het geluid horen van ondernemers die kleinschalige zorg bieden. Het geluid van de kleinschalige zorg is krachtig en helder, en heeft een bewezen eigen plek in de maatschappij. Zij spelen flexibel en creatief in op de zorgvraag van de zorgvrager. De coöperatie wordt gekenmerkt door een diversiteit aan zorgverleners en heeft daardoor een passend aanbod op iedere zorgvraag.

 

Visie

De visie van de coöperatie is afgeleid van de missie en als volgt geformuleerd

  • De coöperatie vertegenwoordigt de leden en behartigd hun belangen in het contact met relevante partijen zoals zorgvragers, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere stakeholders.
  • Binnen de coöperatie zijn autonomie, gelijkwaardigheid, klantgerichtheid en samenwerken belangrijke waarden.
  • De coöperatie staat voor kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de zorg die de leden bieden.
  • De leden voeden het bestuur met ideeën en gedachten over de groei en ontwikkeling van kleinschalige zorg.
  • De leden zoeken elkaar periodiek op en delen kennis en expertise.
  • De coöperatie is in 2015 een volwaardige partner in relatie tot gemeenten en zorgvragers.