Aanmelding

U kunt u voor individuele begeleiding aanmelden via het aanmeldformulier. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Intakegesprek

Voor het intakegesprek spreken we graag bij uw thuis af en het liefst in aanwezigheid van uw zoon of dochter. Tijdens het intake gesprek maken we met elkaar kennis en geven wij informatie over Jij&ik-support. Tijdens het intake gesprek proberen wij een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvraag, zodat wij hierop een passend aanbod kunnen doen.

Het begeleidingsaanbod

Nadat tijdens  het intakegesprek de hulpvraag is besproken, wordt er bij Jij&ik-support gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door jou en de begeleider als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de individuele begeleiding. De begeleider gaat samen met u en eventueel uw zoon of dochter inventariseren bij welke begeleidingsdoelen er gesteld kunnen worden.  Deze begeleidingsdoelen worden vertaald naar het begeleidingsplan, waarin concreet wordt beschreven op welke wijze er aan deze doelen gewerkt gaat worden. Dit begeleidingsplan wordt 1 keer per drie maanden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Er zal  ook een zorgovereenkomst worden opgesteld. In overleg met u wordt vastgelegd in welke frequentie de individuele begeleiding gaat plaats vinden.

Nadat de zorgovereenkomst is ondertekend kan de individuele begeleiding starten.