JIJ&ik-DOEN!

Een weerbaarheidstraining met een duidelijke opzet, maatwerk, gericht op werken aan wat werkt!

Iedere ouder wil graag dat een kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, zo nodig voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening houdt met anderen. JIJ&ik-DOEN! is een training voor ouder én kind.

De Weerbaarheid training: JIJ&ik-DOEN! biedt handvatten voor kinderen van 7 t/m 11 jaar én ouders om het verschil te maken. Naast weerbaarheid is er tijdens de training ook veel aandacht voor het (sociaal) vaardiger worden in situaties die de kinderen meemaken, thuis, op straat en op school.

Aan het eind van de training zijn de kinderen in staat:

 • Aan te geven wat ze willen, kunnen en doen.
 • Op een respectvolle manier voor zichzelf op te komen.
 • Beter met zichzelf en anderen om te gaan.
 • Eigen problemen op te lossen.
 • NEE! te durven zeggen ook in situaties rond (seksuele) intimidatie.
 • Het verschil te zien tussen pesten en plagen.
 • Om mét zelfvertrouwen situaties aan te gaan met anderen.
 • Hun emoties beter te reguleren.

De kinderen krijgen veel handvatten aangereikt om te gebruiken in situaties die ze tegenkomen. Er is veel gelegenheid om met elkaar te oefenen. Er is ruimte voor de inbreng van de kinderen zelf om situaties die ze tegenkomen te bespreken, te oefenen en zo te leren van elkaar. Kinderen ervaren tijdens de training dat zij niet de enige zijn die lastige situaties meemaken, ze steunen elkaar. Het aanbod tijdens de training is erop gericht dat kinderen in sociale interactie sterker staan.

Deze training is voor veel kinderen nuttig, maar met name voor kinderen die:

 • Moeite hebben om hun emoties te reguleren.
 • Het maken en houden van vriendschappen lastig vinden.
 • Veel ruzie hebben met andere kinderen.
 • Weinig zelfvertrouwen hebben.

De kracht van ‘Jij&ik-DOEN!’ is, dat we de ouders actief bij de training betrekken.

Tijdens de ouderavond(en) gaan ouders:

 • Informatie opdoen rond opvoed vraagstukken.
 • Met andere ouders aan het werk met opdrachten.
 • Informatie met elkaar uitwisselen.
 • Met tips naar huis om direct thuis toe te passen.

 

De training kan helemaal aangepast worden aan datgene wat nodig is. Tijdens de intake met ouder en kind wordt duidelijk welke hulpvraag er is en waar het kind moeite mee heeft. Deze aandachtspunten nemen we mee tijdens de training.

We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen om kinderen in hun kracht te zetten binnen een groep waardoor zij sociaal vaardiger worden. Doordat we de training samen geven is er veel ruimte en gelegenheid voor observeren van de kinderen en zo nodig individuele gesprekken te houden of oefeningen te doen. Zo zijn we in staat om datgene te bieden wat nodig is op dát moment.

De training is zo waardevol omdat we in samenwerking met ouders onze krachten bundelen. Om zo door ervaringen uit te wisselen en door het krijgen van tools en nieuwe inzichten de kinderen te helpen meer in hun kracht te komen om zichzelf te laten zien!

Praktische informatie:

De training wordt gegeven door Gertie Kersen en Diana de Lange. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan gerust contact met hen op, zij kunnen u informeren wanneer de eerstvolgende training start.

Gertie Kersten         06-44526521

Diana de Lange       06-30085141

 • De groep bestaat uit: minimaal 8 en maximaal 12 kinderen.
 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind samen.
 • 8 Keer 1,5 uur les
 • 2 ‘Leer en deel’ ouderavonden voor ouders/verzorgers (verplicht voor ouder(s).
 • Werkboek voor ouders en werkmap voor de kinderen.
 • Evaluatie met de ouder van elk kind.
 • Kosten: € 450,00