Aanmelding

Je kunt voor begeleiding zelfstandig wonen aanmelden via het aanmeldformulier begeleiding zelfstandig wonen. Na jouw aanmelding nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Intakegesprek

Voor het intakegesprek spreken we graag bij jouw thuis af en het liefst in aanwezigheid van iemand die jou goed kent. Tijdens het intake gesprek maken we met elkaar kennis en kunnen wij jou informatie geven over Jij&ik-support. Tijdens het intake gesprek proberen wij een duidelijk beeld te krijgen van jouw hulpvraag, zodat wij hierop een passend aanbod kunnen doen.

Het begeleidingsaanbod

Nadat tijdens  het intakegesprek de hulpvraag is besproken, wordt er bij Jij&ik-support gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door jou en de begeleider als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De begeleider gaat samen met jou en eventueel jouw ouders/voogd inventariseren bij welke vaardigheden begeleiding of training gewenst is. Na deze inventarisatie worden er samen met jou doelen geformuleerd. De begeleider verwerkt deze doelen in jouw persoonlijk begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt 1 keer per drie maanden geëvalueerd. Er zal  ook een zorgovereenkomst worden opgesteld.