Aanmelding

U kunt uw zoon of dochter aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Na aanmelding nemen wij direct contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Voor het intakegesprek spreken we graag bij u thuis af en het liefst in aanwezigheid van uw zoon of dochter. Op die manier kunnen we met elkaar kennis maken en kunnen wij u informatie geven over Jij&ik-support. Tijdens het intake gesprek proberen wij een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvraag, zodat wij hierop een passend aanbod kunnen doen.

Plaatsing

Wanneer na het intakegesprek blijkt dat wij uw zoon of dochter een passend aanbod kunnen doen en er plaats is in een van de huisjes, kunnen we overgaan tot de plaatsing. We zullen samen met u afspreken wanneer de logeeropvang gestart kan worden. Het eerste weekend geldt als een “proef”weekend. Na dit weekend zullen wij contact met u op nemen om te bespreken of u structureel gebruik wilt gaan maken van de logeerweekenden. Er zal dan ook een zorgovereenkomst worden opgesteld.