Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we nader kennis en bepalen we samen met u of Jij&ik-support de juiste plek is voor uw zoon of dochter om te logeren. Voorafgaand aan het intakegesprek zullen wij u vragen om specifieke informatie te verstrekken, zodat wij ons kunnen voorbereiden op het gesprek. Eventuele bijzonderheden en/of onduidelijkheden nemen wij tijdens het intakegesprek met elkaar door.
   

Wanneer mijn zoon of dochter komt logeren, moet ik als ouder dan bereikbaar zijn?

Het is zeker wenselijk dat u bereikbaar bent tijdens het logeerweekend. In geval van nood is het belangrijk dat wij altijd iemand kunnen bereiken in het geval dat dat uw kind ziek wordt of omdat er iets anders aan de hand is.Wij vragen u dan ook om een tweede contactpersoon  door te geven, die wij in geval van nood kunnen bereiken.

Mijn zoon of dochter komt logeren, wat moet hij/zij allemaal meenemen?

Voldoende (oude) kleren die vies mogen worden, rubber laarzen en/of oude schoenen, pyjama, schoon ondergoed, zwemkleding, handdoeken en eventueel slofjes voor binnen. Toiletspullen waaronder een tandenborstel en tandpasta. Sommige kinderen/jongeren vinden het prettig om een kleine spelcomputer mee te nemen of iets van speelgoed.Het meenemen van speelgoed en spelcomputers is voor eigen risico. Het is soms niet te voorkomen dat er een ongelukje gebeurt en er iets kapot gaat.
Mag ik of mijn zoon/dochter zelf foto’s maken met een eigen camera?
Nee, in verband met privacy van de kinderen/jongeren is het niet toegestaan om foto- of video-opnames te maken. Jij&ik-support maakt tijdens de logeerweekenden foto’s en deelt deze met de desbetreffende ouders.

Wat mag mijn zoon o dochter niet meenemen?

Geen snoep of eten behalve als er sprake is van een allergie of speciaal dieet. Dit dient dan altijd aan de begeleiders te worden afgegeven, voorzien van de juiste informatie. Geen spray’s of spuitbussen. Geen scherpe of gevaarlijk voorwerpen en stoffen.  Geen games en boeken die geweld bevatten. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

Mijn kind heeft een allergie en/of medicatie. Wat moet ik doen?

Bij Jij&ik-support maken we gebruik van een medicijnformulier. Indien uw zoon of dochter medicijnen gebruikt dient u hierover vooraf aan het weekend een mail te sturen naar het kantoor van Jij&ik-support. Zij sturen u dan een medicijnformulier wat u ingevuld en ondertekend mee moet nemen naar het logeerweekend. De begeleiding is door Petra of Marcel geïnformeerd over het medicijn gebruik en zij hebben hierop ook de medicijn aftekenlijst aangepast.  Op deze lijst houdt de begeleiding in het weekend bij welke medicijnen er verstrekt zijn. De medicatie dient van tevoren te worden uitgezet en ingeleverd bij de begeleiders in een medicatiedoosje voorzien van de naam van uw zoon of dochter erop.

Kan mijn zoon of dochter worden weggestuurd tijdens de logeeropvang?

Hier gaan we niet vanuit, omgaan met kinderen/jongeren die anders zijn is natuurlijk de aard van ons werk. Het begeleiden en corrigeren van kinderen/jongeren die over de schreef gaan hoort hier ook bij. Het belang van uw kind en de groep tellen bij ons even zwaar. Fysiek en verbaal geweld, alsmede pesterijen, jegens andere kinderen en begeleiders worden niet geaccepteerd. Wanneer dit bij herhaling voorkomt en uw kind hierop niet aanspreekbaar blijkt of anderzijds een gevaar vormt voor de overige kinderen, de begeleiders of uw kind, wordt  u als ouders verzocht om uw zoon of dochter te komen op halen.
Hoe gaan jullie om met de persoonlijke gegevens van mijn zoon of dochter?
Alle persoonlijke  gegevens worden op kantoor bewaard in een persoonlijk dossier. Het dossier is deels een papieren dossier en deels een elektronisch dossier. Het papieren dossier blijft altijd op kantoor en staat daar in een speciale kast. Het elektronische dossier is zodanig afgeschermd dat onbevoegden er niet bij kunnen komen. Alleen de begeleiders zijn bevoegd om de dossiers in te zien. U als ouder en uw zoon of dochter mogen ten alle tijde samen met de begeleider het dossier  inzien. De persoonlijke gegevens zullen nooit zonder toestemming door ons aan derden worden verstrekt. Zie ons privacy-beleid voor meer informatie.
Welke gegevens zitten er in mijn dossier?
In het dossier zitten alle gegevens die door u als ouder  zijn verstrekt, het intakeverslag, de zorgovereenkomst, het zorgplan, de rapportages en evaluaties en alle relevante communicatie over jou (e-mail, brieven etc.).
Heb je andere vragen?
Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.