Wanneer u op onderstaande paarse link klikt, opent zich het overzicht van de data van de logeerweekenden in 2020.

Logeerweekend 2020