De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voert het onafhankelijke vertrouwenswerk in samenwerking uit, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Rol van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is extern en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van Jij&ik-support. Dit maakt dat de vertrouwenspersoon een neutrale en objectieve kijk heeft op de situatie van de cliënt of de medewerker van de organisatie. 

In Nederland is het vertrouwenswerk voor de Jeugdwet verplicht wettelijk neergelegd bij het Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp krijgen van het AKJ. Voor cliënten en zorgaanbieders zijn hiervoor geen kosten aan verbonden. Het AKJ is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig zijn en geen verbinding hebben met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, (pleeg)zorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. 

Alles wat de melder bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een (zwaar) misdrijf, kan het nodig zijn deze vertrouwelijkheid te doorbreken. Dit wordt dan wel besproken met de melder. De vertrouwenspersoon geeft geen informatie door naar anderen over de melder zonder toestemming van de melder.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersonen Jeugdhulp?

·          Vertrouwenspersonen geven informatie als er vragen zijn over rechten en plichten. Zij weten alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd.

·          De vertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede met de hulpverlener, of ondersteunt bij het indienen van een klacht.

·          Zij pakken signalen op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze worden besproken met de instellingen en gemeenten. Daarbij dringen zij aan op verbetering.

Contact

Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht?

De vertrouwenspersonen helpen je verder!

Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 – 555 1000, stuur een e-mail naar

info@akj.nl, of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.