De aangesloten ondernemers van Zorgcoöperatie West-Friesland leveren een uitgebreid palet aan hulp- en dienstverleningsproducten. Dit doen wij vraaggestuurd, dus uitgaand van de hulpvraag en behoeften van de klant. Hierin is het van belang om te kijken wat kan de klant zelf, wat kan het netwerk bieden en wat dient er nog aan gevuld te worden vanuit de professionele dienstverlening. Daarnaast kijken wij altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering van de geleverde producten.  De aangesloten ondernemers zijn innovatief en zijn in staat wanneer er vraag is naar een dienst die nog niet bestaat, deze met elkaar te ontwikkelen.

Inzet Vrijwilligers, Stagiaires en Mantelzorgers
De zorgondernemers van ZC-WF hebben goede ervaringen met de inzet van vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers. Werkers en ondernemers zijn er op gericht om het eigen netwerk en de eigen kracht van klanten te versterken en onderhouden.